Svenska in English auf Deutsch Om kulturhistorien

Skibssætningen Ales Stenar

Ale's Stones, between the sea and the sky. Photo: Harri Paavolainen
Højt oppe på åsen over det pittoreske fiskerleje Kåseberga ligger den gådefulde skibssætning Ales Stenar. Monumentet er dramatisk placeret med vidunderlig udsigt over Østersøen, på grænsen mellem himmel, jord og hav.
Det fascinerende monument består i dag af 59 stenblokke, som er placeret i en gigantisk skibsform. Med 67 meter i længden og 19 meter i bredden udgør Ales stenar Sveriges største bevarede skibssætning. Skibsformede stensætninger som denne plejer at stamme enten fra bronze- eller jernalderen. h3. Omstridt fortidsminde Hvad Ales Stenar er blevet brugt til er, ligesom dateringen, omdebatteret. Der har gennem tiderne været opstillet forskellige teorier. Arkæologer plejer især at tolke skibssætninger som gravmonumenter eller kultpladser. En anden mulig forklaring er, at Ales Stenar har fungeret som solkalender. Monumentet synes at være anlagt, så solen går ned ved monumentets nordvestlige spids ved sommersolhverv og står op ved den modsatte spids ved vintersolhverv. Hvad end den oprindelige hensigt var, må man antage, at betydningen har været koblet til noget centralt og vigtigt i menneskers liv. I 2006 undersøgte arkæologer og geofysikere stedet ved hjælp af georadar og magnetometer, som gør det muligt at se konturer af det, som skjuler sig under jordoverfladen på forskellige niveauer. Undersøgelsen viste, at Ales Stenar er betydeligt større og har en mere kompleks struktur, end hvad man i dag kan se over jorden. Under jordoverfladen skjuler sig spor af flere strukturer, både en mindre skibsform og en eller flere runde stensætninger. h3. Flora og fauna Den omgivende natur indeholder også store værdier. Selve Käsebergaåsen er en usædvanlig dannelse, fra da indlandsisen smeltede. De beskyttede naturområder Hammars backar og Kåsebergaåsen præges af en rig natur med mange forskellige arter. På græsningsarealerne finder man en særlig, urterig flora, som skaber gavnlige forudsætninger for et stort antal sommerfuglearter. I landskabet med den usædvanlige sandsteppevegetation findes også et usædvanlig rigt fugleliv.