Svenska in English auf Deutsch Om kulturhistorien

Sandhammarens Räddningsstation

Ikke så langt fra Sandhammarens fyr finder du det interessante og hyggelige Sjöräddningsmuseet. Historien fortæller, at det aldrig var ufarligt at passere Sveriges sydligste spids. Havet giver, og havet tager, hvilket i højeste grad – tragisk nok – stadig er aktuelt i dag.

De to første redningsstationer i Sverige var båd- og raketstationen ved det nuværende Mälarhusen samt raketstationen i Brantevik. I 1891 blev stationen ved Mälerhusen flyttet til Sandhammaren. Samme år byggedes også det hvidkalkede bådehus, som husede Sveriges første livredningsbåd og bådvogn.

Det var ikke helt ufarligt at passere Sandhammaren til havs, for der er meget bevægelige sandrevler. I 1862 byggede man to fyr på Sandhammaren, hvilket mindskede antallet af ulykker en del, men der var stadig grund til at flytte stationen fra Mälarhusen hertil. Ansvaret for redningsstationen lå hos fyrets personale med fyrmesteren som opsynsmand.

Livredningsbåden blev bygget i 1855 i København af skibsbygmesteren Ertmann Peter Bonnesen. Besætningen bestod af otte roere og en styrmand. Den blev trukket til vandet på en vogn med fem par heste foran. Livredningsbåden er i dag den ældste bevarede i Skandinavien.

Sandhammarens redningsstation blev nedlagt i 1945, og tre år tidligere blev livredningsbåden sat ud for sidste gang. Det var den 8. december, da det finske skib Ingeborg af Åborg kom i havsnød. Båden kunne ikke gå ud, fordi bølgerne var for høje, men samtlige syv besætningsmedlemmer blev reddet med en redningskurv, som sad fast i et reb. Efter 1945 blev Sandhammarens søredningsvirksomhed flyttet til Kåseberga.

I dag er bådehuset et interessant og hyggeligt museum, som er åbent fra omkring midten af april til et stykke ind i september. Se vores besøgsinfo til højre for opdateret information.