Svenska in English auf Deutsch Om kulturhistorien

Övraby Mölla

Besøg en af de få vindmøller i Sverige, som er bevaret i sin oprindelige stand, både med hensyn til bygningen og maskineriet. Møllen, som er en såkaldt “Hollænder”, er fuldt funktionel og sættes i gang for offentligheden på de årlige mølledage.

Övraby mölla blev opført i 1887. Bygherren, som også var den første ejer, var mølleren Ola Andersson, Munkamöllan. I 1973 dannedes Föreningen Övraby mölla, som året efter – ved hjælp af bidrag fra blandt andet kungafonden – købte møllen af den sidste private ejer, Nils Bromé. Derefter påbegyndte man et omfattende renoveringsarbejde af vindmøllen og møllegården, som ligger op ad den.

Vindmøllen har såkaldt “krøjning”, hvilket betyder, at krøjevindfanget eller vindrosen automatisk vender hatten mod vinden, efterhånden som vinden slår om. Der er to forskellige møller: En grovvalsemølle og en finvalsemølle. Der er også elevator, kornknuser, valsestol med ekspressigte og spidsmaskine eller triør, en såkaldt ““afskaller”“. Møllen har et hejseværk til indtagning af korn. I dag er der også en råoliemotor, som fungerer som hjælpemotor. Størrelsen på vingefanget er to vingepar med målene 19 × 2,35 meter. Hver gang vingerne drejer en omgang, drejer møllestenene syv til otte omgange.

Hver sommer plejer mølleforeningen at arrangere Møllens dag, hvor møllerne sættes i gang, og man kan købe gammeldags stenmalet mel. I disse dage er der også kaffeservering.