English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Ales Stenar

Ale's Stones, between the sea and the sky. Photo: Harri Paavolainen

Mellan himmel och hav, Ales Stenar. Bild: Harri Paavolainen

Högt uppe på åsen ovanför det pittoreska fiskeläget Kåseberga ligger det gåtfulla Ales stenar. Dramatiskt placerat med vidunderlig utsikt över Östersjön gränsar monumentet mellan himmel, jord och hav.

Det fascinerande monumentet består idag av 59 resta stenblock placerade i en gigantisk skeppsform. Med 67 meter i längd och 19 meter i bredd utgör Ales stenar Sveriges största bevarande skeppssättning. Skeppsformade stensättningar som denna brukar antingen dateras till brons- eller järnålder.

Omstritt fornminne

Ales stenars funktion är liksom dess datering omdebatterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra. Skeppssättningar brukar av arkeologer främst tolkas som gravmonument eller kultplatser. En annan möjlig förklaring som framställts är att Ales stenar har fungerat som en solkalender. Monumentet tycks vara anlagt så att solen vid sommarsolståndet går ned vid monumentets nordvästra spets och går upp vid den motsatta spetsen vid vintersolståndet. Vad än avsikten ursprungligen har varit, måste man anta att betydelsen har varit kopplad till något centralt och viktigt i människors liv.

Arkeologer och geofysiker undersökte platsen år 2006 med hjälp av georadar och magnetometer, som gör det möjligt att se konturer av det vad som döljer sig under markytan på olika nivåer. Undersökningarna visade att Ales stenar är betydligt större och har en mer komplex struktur än vad som syns idag ovan mark. Under markytan döljer sig spår av flera strukturer, både en mindre skeppsform och en eller flera runda stensättningar.

Artrik flora och fauna

Även den omgivande naturen innehåller stora värden. Själva Kåsebergaåsen är en ovanlig bildning från inlandsisens avsmältningsskede. Naturvårdsområdet Hammars backar och Kåsebergaåsen präglas av stor artrikedom. Betesmarkerna hyser en speciell och örtrik flora som skapar gynnsamma förut-sättningar för ett stort antal fjärilsarter. I landskapet med sin ovanliga sandstäppsvegetation finns också ett ovanligt rikt fågelliv.