English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Glimmebodagården

Glimmebodagården. Bild: Lucas Gölén.

I de natursköna norra Brösarps backar hittar du Glimmebodagården.

Denna fantastiskt vackra fyrlängade gård har anor tillbaka till 1700-talet. Byggnadsättet är väldigt typiskt för de sätt som utvecklades i Norra Albo härad under den här tiden. Loglängornas väggar in mot gården är av furukorsvirke och ytterväggarna mot backarna är av gråsten. De övriga delarna av gården är bygda i korsvirke av ek. Taket är av halm och vass.

I början av 1960-talet har gården genomgått en yttre restaurering, men i övrigt har gården kvar det skick som den lämnades i när den slutade brukas. Troligtvis är boningslängan den äldsta delen av gården och byggdes förmodligen någon gång på 1700-talet. Bostadslängan har även en tidstrogen möblering och inredning. Tidsepoken som skildras är mitten av 1800-talet.

Det ursprungliga huset som byggdes på platsen var ett skogvaktartorp. Detta uppfördes 1624 och ägdes av Glimmingehus. Det som skulle vaktas var Glimmingeskogen. Gården förvaltas idag av Albo Härads Hembygdsförening och ägs av Assi Domän.