English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Tomelilla Byagård

Lantlig idyll, Byagården i Tomelilla. Bild: Lucas Gölén.

Följ med bakåt i historien, till den tid då Tomelilla bara bestod av sju gårdar och några gathus.

Byagården från 1850-talet är den enda återstående byggnaden av Tomelilla bys ursprungliga sju gårdar och några gathus. Per Jönsson hette den sista enskilda ägaren och år 1926 köptes gården av Föreningen Tomelilla Byagård. Den mycket vackra gården består av fyra längor med en stomme av korsvirke och halmtäckta tak. Det finns även en tillhörande samling av redskap och husgeråd.