English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Charlotte Berlins Museum

Charlotte Berlin's Museum. Photo: Lucas Gölén

Charlotte Berlins Museum. Bild: Lucas Gölén

På Dammgatan i centrala Ystad ligger ett gult gatuhus. Över entrédörren hänger en svart skylt, på vilken man kan läsa att detta är Charlotte Berlins museum.

Via ytterdörren kommer man in i en hall, som i sin tur leder till ett hemtrevligt, stort rum fyllt med möbler och prydnadsföremål. I ena hörnet av rummet står ett stort, svart piano och över instrumentet hänger ett porträtt som föreställer husets ägarinna Charlotte Berlin.

Charlotte Berlin föddes 1841 i Ystad som dotter till rådmannen Johan Theodor Berlin. Vid dopet fick hon de ståtliga namnen Charlotte Josephina Euphrosyne Aurora Constantia. För medel som föräldrarna efterlämnade, köpte Charlotte Berlin huset vid Dammgatan år 1881. Med i flytten följde familjens trotjänarinna Ingrid Tullberg. De båda damerna levde därefter ensamma i huset på Dammgatan.

Charlotte Berlin var en slipad affärskvinna som förvaltade sina pengar väl, bland annat genom att satsa dem i goda aktieinvesteringar. Alla utgifter och inkomster, stora som små, fördes noga in i kassaböcker. Fröken Berlin var också mycket road av att samla på föremål, framförallt klockor och silver.

Tidigt kom tanken att skapa ett museum för samlingarna. I Charlotte Berlins slutgiltiga och mycket detaljerade testamente står det, “All min öfriga kvarlåtenskap af hvad namn och beskaffenhet det vara må skall användas till ett museum här i staden, som skall bära namnet ‘Fröken Charlotte Berlins i Ystad stiftade museum”.

Efter Charlotte Berlins död 1916 uppfylldes hennes sista önskningar och en stiftelse med en museistyrelse bildades. Idag är museet en erinran om det sena 1800-talets inredningsideal, men även ett minnesmärke över dess originella ägarinna Charlotte Berlin.

Museet har även sedan 2011 en fin museibutik med exklusiva varor i alla prisklasser.

På ovanvåningen finns en tillgänglighetsanpassad pedagogisk verkstad, som även hyrs ut som konferens- och festlokal.