English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Klostret i Ystad

Den vackra korsgången. Bild: Lucas Gölén.

Den vackra korsgången, Klostret i Ystad. Bild: Lucas Gölén.

Gråbrödraklostret grundlades år 1267 och är jämte Vadstena kloster den bäst bevarade klosteranläggningen i Sverige.

Klostret som INTE revs…

… fast det var bra nära många gånger. Och tur var väl det – annars hade ni inte kunnat besöka det äldsta medeltida klostret i Sverige. Gör det! I dag är Klostret i Ystad ett intressant museum. Det innehåller förutom sin unika klosterhistoria ett flertal tillfälliga utställningar med teman som anknyter till byggnadens många användningsområden genom tiderna. Det handlar om mat och trädgårdshistoria, arkitektur och konsthantverk, men också om svek och mord, självuppoffring och ond bråd död…

Vi tar det från början…

Det var franciskanerbröder som anlade sitt konvent i den danska staden Ystad 1267. Modersätet fanns i Italien. Gråbröder kallades de oftast efter sina enkla, ofärgade kåpor, men också tiggarbröder eftersom de tiggde sitt dagliga bröd.

Klostren i Norden fungerade också som nyhetsförmedlare, i synnerhet franciskanerkonventen. En nyhet som säkerligen spred sig snabbt var att unionsdrottning Margrethe gästade Ystads konvent. Detta har med största sannolikhet hänt vid åtminstone ett tillfälle, kanske flera.

I nästan trehundra år byggde bröderna på sin fyrlängade klosteranläggning. Men, dagen före vårfrudagen år 1532, fördrevs de under dramatiska former på grund av reformationens tankegångar. Ganska snart raserades den västra och norra längan, men man behöll den östra för att inrätta ett hospital, ett slags mellanting av sjukhus och ålderdomshem. Ruinerna efter de två rivna längorna ligger fortfarande kvar, vackert inbäddade av rosor. Hospitalstiden tog slut 1777 och man inrättade ett kronobränneri. Efter brännvinsbrännandet användes Klostret som sädesmagasin och då staden Ystad köpte huset på auktion 1876 återstod inte mycket av dess forna storhet. ”Klosterruinen”, sade man, var en skam för staden och borde rivas!

Ystads Fornminnesförening…

… bildades 1907 och blev ett stöd för de många goda krafter som så småningom gick segrande ut ur ”klosterstriden”. Mellan 1909 och 1912 genomfördes en genomgripande renovering. ”Den gamla skräpande byggnaden” återfick sin klosterskepnad, om än renoverad i tidens smak. Här inrättades museum och bibliotek. Man kan säga att Klostret blev Ystads första kulturhus!

Klosterkyrkan, helgad åt bl.a. S:t Petrus, var församlingskyrka fram till 1960-talet, då den renoverades och skänktes till staden för att kunna användas för en gränsöverskridande kulturell verksamhet. I dag används kyrkan både för gudstjänster och till museiverksamhet.

Klostrets underbara trädgårdar…

… har blivit en makalös mötesplats för såväl Ystadbor som besökare från hela världen. År 2002 anlades rosengården i hjärtat av klostergården formgiven av konstnärinnan Maria Björklund. Hon valde S:ta Katarinas hjul som utgångspunkt eftersom S:ta Katarina var ett av gråbrödernas viktigaste helgon. Hon mötte sin martyrdöd efter att ha rådbråkats med ett hullingförsett hjul. I centrum av rosenträdgården står en brunn formgiven av Camilla Bergman.
Kommunens parkavdelning har sedan anlagt en underbar apelgård med sittplatser. Här kan man njuta av sin medhavda fika omgiven av mandel, valnöt, fläder, mullbär, fikon, äpplen och päron. Vidare kan man beundra kålgården, örtagården och den senast anlagda pionträdgården, som ligger bakom klosterdammen.

En museibutik med hög kvalitet…

… drar många besökare året runt. Här finns ett utbud som man inte hittar någon annanstans, med smide, glas, keramik, silver och textil som återspeglar mycket av det lokala kulturarvet. Dessutom finns en välförsedd bokhylla!