English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Christinehofs Ekopark

Christinehof Slott Foto: Lucas Gölén

Natur- och kulturlandskapet runt Christinehofs slott är en spännande resa från jordens födelse ända fram till 2000-talet. Här hittar du några av Skånes vackraste naturområden och viktigaste kulturhistoriska platser.

Christinehofs Ekopark

Christinehofs Ekopark finns till för att värna, vårda och visa de natur- och kulturvärden som omger Christinehofs slott. Ekoparken är ett aktivt och mångsidigt besöksmål alla som vill uppleva Skånes natur och kulturhistoria i en unik miljö och på ett hållbart sätt – på egen hand eller tillsammans med någon av våra kunniga och engagerade guider.

Christinehofs slott

Barockslottet Christinehof byggdes 1737-1741 av entreprenören Christina Piper (1673-1752) – ett storslaget slott i tre våningar och med två flyglar. Slottet fick på Christinas begäran karolinska drag med brutet sadeltak, eller mansardtak, för att hedra hennes bortgångne make, Kungliga rådet och Fältmarskalken Carl Piper (1647-1716).

I slottets bottenvåning ligger café, butik och reception. Grevinnans våning är öppen för allmänheten under ordinarie öppettider och i slottets övre plan visas temporära utställningar. Slottsguidningen Det gyllene slottet ingår i entréavgift enligt program. Entréavgift 80 SEK [Barn under 12 år gratis]

Borstakärrs våtmarker

År 2002 påbörjades arbetet med att återställa de utdikade ängsmarkerna runt Christinehof slott. Idag sjuder Borstakärrs våtmarker av liv och har blivit en viktig livsmiljö i odlingslandskapet för många djur- och växtarter. Naturvårdsarbetet fortsätter i området som har blivit ett populärt utflyktsmål för allmänheten.

Andrarums alunbruk

På gångavstånd Christinehofs slott ligger Andrarums Alunbruk. Det grundades 1637 av den danske adelsmannen Jochum Beck. Alunbruket är ett fantastiskt kulturarv och i de öppna skifferbrotten kan man utläsa områdets 500 miljoner år gamla historia. Andrarums alunbruk ligger inom Verkeåns naturreservat.

Verkåns naturreservat

Stora delar av ekoparken ligger inom det vilda och vackra Verkeåns naturreservat – Skånes största naturreservat. Ån friska och kalla vatten har sina källor på Linderödsåsen och mynnar ut i havet vid Haväng.

Hallamölla

Skånes största och mäktigaste vattenfall med en fallhöjd på 23 meter finns vid Hallamölla. Nedanför finns den vackra och fungerande kvarnen, som lades ner årsskiftet 1948/49. Varje år vid evenemanget “Möllans dag” startas kvarnen upp.

Verkasjön

Den vackert belägna Verkasjön bjuder dessutom på fint fiske av abborre, gädda och regnbåge. Under alunbrukets dagar var sjön torvtäkt och försåg verksamheten med bränsle. Vid Verkasjön finns tält- och grillplats. Fiskekort löses i receptionen på Christinehofs slott.

För mer information och program, besök:
Christinehofs Ekopark

Vill du prenumerera på nyhetsbrev så klicka här

Christinehofs Ekopark på Facebook:
Facebook

Kortfilm från Christinehofs Ekopark:
Se här