English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Bondrumsgården

Bondrumsgården Foto: Lucas Gölén

Den vackra Bondrumsgården är en av de bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. De äldsta delarna är från 1767.

År 1972 brann den så kallade Ravlunda gården ner på Skansen och de letade efter en bra ersättare. Valet hamnade på Bondrumsgården. Detta väckte tursamt nog ett ramaskri hos ortsbefolkningen, som protesterade kraftigt. Motståndet gav resultat och än idag hittar du Bondrumsgården strax norr om Fågeltofta, mellan S:t Olof och Andrarum.

Kostallet eller “manesed”, som man säger på skånska, byggdes 1767 och har i stort sätt bevarats i ursprungligt skick ända fram till idag. Mycket på Bondrumsgården är orört från tidigt 1800-tal.