English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Agusastugan

Agusastugan

Agusastugan är ett ganska typiskt österlenskt småbrukarställe, vilket stått orört sedan sista ägaren avled 1945.

I norra delen av Agusa by, på vägen mellan Hörröd och Andrarum, finner du den – Agusastugan. En vinkelbygd korsvirkesgård från mitten av 1800-talet. Den sista personen som bodde på gården var Anna Mårtensson och hon lämnade den i samma skick som då hon föddes här 1873 med möbler, kläder, verktyg, husgeråd med mera i orört skick. Den 6 februari 1946 köpte Albo Härads Hembygdsförening Agusastugan på auktion och idag vårdas den av dem tillsammans med Agusa byalag och fungerar som hembygdsmuseum.

Agusa byalag bildades inte förän den 1 maj 1980 med både sommarboende och bofasta medlemmar. En av de stora uppgifterna var att vårda Agusastugan. Det första man gjorde var att starta ett omfattande renoveringsarbete av gården. Redan 1981 var renoveringen klar och detta första år hade man cirka 1200 besökare. År 2003 lade man om halmtaket på stugan.