English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Sillaröds Skvaltkvarn

Sillaröds Skvaltkvarn, Foto: Pär Bjelvehammar

Det finns bara ett fåtal skvaltkvarnar kvar i landet. Sillaröds är en av dem, belägen precis intill Sillarödsbäcken, några kilometer väster om Andrarum.

Sillaröds skvaltkvarn eller vattenkvarn som den kallades senare, var i drift ända fram till 1922. Konstruktionen är gammal. En sådan här typ av enkel vattendriven kvarn fanns redan på medeltiden. Den här typen av kvarnar var ofta små och användes av byalagen.

Under första halvan av 1970-talet överläts Sillaröds skvaltkvarn till Albo härads hembygdsförening av Hjalmar Gustafsson. Relativt nyligen har föreningen ombesörjt för ett nytt tak på kvarnen.