English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Sandhammarens Räddningsstation

Sandhammarens sjöräddningsstations livräddningsbåt

Inte så långt ifrån Sandhammarens fyr hittar du det intressanta och mysiga Sjöräddningsmuseet. Historien berättar om att det aldrig var ofarligt att passera Sveriges sydligaste spets. Havet ger och havet tar, något som i högsta grad, tragiskt nog är aktuellt än idag.

De första två räddningsstationerna i Sverige var båt- och raketstationen vid nuvarande Mälarhusen, samt raketstationen i Brantevik. År 1891 flyttades stationen vid Mälarhusen till Sandhammaren. Det var också detta år det vitrappade båtskjulet byggdes och härbärgade Sveriges första livräddningsbåt och båtvagn.

Att passera Sandhammarens udde till havs var inte helt ofarligt, då det finns mycket rörliga sandrevlar här. År 1862 byggdes två fyrar på Sandhammaren och antalet olyckor minskade något, men det fanns ändå fog för att flytta stationen från Mälarhusen hit. Ansvaret för räddningsstationen låg på fyrens personal med fyrmästaren som uppsyningsman.

Livräddningsbåten byggdes 1855 i Köpenhamn av skeppsbyggmästare Ertmann Peter Bonnesen. Besättningen bestod av åtta roddare och en styrman. Den drogs till vattnet på en vagn av fem par hästar. Livräddningsbåten är idag den äldst bevarade i Skandinavien.

Sandhammarens räddningsstation lades ner 1945 och tre år tidigare drogs livräddningsbåten ut för sista gången. Det var den 8 december då det finländska skeppet Ingeborg av Åborg kom i sjönöd. Båten kunde aldrig gå ut, för det var för höga vågor, men samtliga sju i besättningen räddades ändå med en räddningskorg fäst i ett rep. Efter 1945 flyttades Sandhammarens sjöräddningsverksamhet till Kåseberga.

Idag är båtskjulet ett intressant och mysigt museum, som är öppet från ungefär mitten av April till en bit in i September. Se vårt besöksinfo till höger för uppdaterad information.

Besöksinformation

Se på en större Google-karta

BadplatsBadplats

FamiljevänligtFamiljevänligt

FiskeFiske

SevärdhetSevärdhet

Besöksadress:

Augustastien
276 45 Ystad
Tel: 0706-69 45 59

Kontaktperson: Margareta L. Nörregård

E-post: r-s@sandhammaren.nu

Toalett: Nej
Handikapptoalett: Nej
Handikappanpassat: Nej
Hiss: Nej
Parkering: Begränsade möjligheter

Öppettider:

Från 28 mars till 26 september
kommer grindarna att vara öppna dagtid.

Fredagar mellan kl 13 – 16,
under perioden början av 24 juni till 14 augusti
kommer det att vara guidade visningar
av Räddningsstationen med båt och tillhörande utrustning.

Entré: Fri entré
Servering: Nej
Hemsida: Räddningsstationen
Avstånd till kommunikationer: Finns ingen hållplats i närheten