English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Ljunits & Herrestads Hembygdsmuseum

Ljunits & Herrestads Hembygdsförening. Foto: Pär Bjelvehammar

Inrymt i det gamla tingshuset i Stora Herrestad.

Den 18 juni 1798 härjades St. Herrestads by av en förödande brand, varvid prästgården, det gamla tingshuset med häktet, fattigstugan och gästgivargården förstördes.

Ett nytt tingshus uppfördes på grunden efter den uppbrunna gästgivargården och var i bruk till den 1 januari 1878, då Ystad blev tingsställe för hela domsagan. Sedan tingshuset tjänat ut som plats för tinget, kom det att disponeras av Herrestads säteri för olika ändamål, tills det förvärvades av Hembygdsföreningen 1943.

Efter restaurering av huset invigdes Ljunits & Herrestads Hembygdsförenings Museum den 22 juni 1947.
I museet visas bl.a. allmoge från skilda epoker, hantverk, textilredskap, samt inte minst ett stort fotoarkiv, sammanställt sockenvis.

”Runstenen” framför huset är en s.k. stigsten, omtalad redan 1723. Sådana stigstenar fanns förr vid t.ex. kyrkor, tingshus och gästgivargårdar som hjälp för ryttare att ta sig upp i sadeln.
Texten på runstenen lyder:

“Tungom hjälper jag till häst
Tröttom sitter på mig mest…”

Årets tema för sommarutställningen är:

Årets utställning är på temat: “Fotografier från förr”.
Vi visar foton från arkivet.