English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Övraby Mölla

Övraby Mölla Fotograf: Torbjörn Klittervall

Besök en av de få väderkvarnar i Sverige, som bevarats i ursprungligt skick både vad det gäller byggnaden och maskineriet. Möllan, som är en så kallad ”Holländare”, är fullt brukbar och är igång för allmänheten på de årliga Mölle dagarna.

Övraby mölla uppfördes 1887. Byggherre och också första ägare var mjölnaren Ola Andersson, Munkamöllan. År 1973 bildades Föreningen Övraby mölla, som året efter med hjälp av bidrag från bland annat kungafonden köpte möllan av den siste private ägaren Nils Bromé. Därefter påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av möllan och intill liggande möllegård.

Möllan har så kallad ”självdrejning”, vilket innebär att vridmöllan eller vindrosen automatiskt vrider hättan mot vinden allt eftersom vinden svänger. Det finns två stycken olika kvarnar. En gröpkvarn och en sammäldskvarn. Här finns också elevator, sädeskross, valsstol med expressikt, spetsmaskin eller triör, så kallad ”skala”. Möllan har hissanordning för intagning av spannmål. Numera finns också en råoljemotor, som fungerar som hjälpmotor. Storleken på vindfånget är två vingpar med måtten 19 × 2,35 meter. När vingarna går ett varv gör kvarnstenarna sju till åtta varv.

Varje sommar brukar mölleföreningen arrangera Möllans dag, då sätts kvarnarna i bruk och man kan köpa gamaldags stenmalet mjöl. Kaffeservering finns också dessa dagar.