English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Glimmingehus

Glimmingehus i kvällssolen. Bild: Lucas Gölén.

Välkommen till en ny säsong full av händelser och aktiviteter på Glimmingehus, med allt från kulturhistoriska utställningar till kusliga sägenvandringar och festliga riddardagar!

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499 på uppdrag av Jens Holgersen Ulfstand. Här kan du följa med på en guidad visning genom borgen, ta del av medeltida sysslor, slå dig till ro i örtagården eller avnjuta restaurangens medeltidstallrik.

Under 1400-talet blev det vanligt att förmögna familjer i Skåne, liksom adel och biskopar, lät bygga sina boningshus i sten. Man hade råd att överge det äldre byggandet i trä och korsvirke för mer stabila stenkonstruktioner. Borgbyggen utgjorde i sig ett skydd mot bondeuppror men oftast sattes bekvämligheten före försvarsfunktionen.

Riddarromantik

Glimmingehus är undantaget med sina listiga dödsfällor som skulle överraska en eventuell inkräktare. Men det stora husets arkitektur var knappast något nytt eller framåtsträvande i Jens Holgersens samtid. Glimmingehus var redan då det byggdes ett utslag av riddarromantisk nostalgi.

Forskarnas favoritborg

Allt sedan mitten av 1800-talet har Glimmingehus varit ett av medeltidsforskningens favoritobjekt. De första forskarna möttes av en belamrad magasinsbyggnad som låg i anslutning till ett stort lantbruk. 1935 påbörjades ett omfattande byggnadsvårdprogram liksom stora arkeologiska undersökningar i och kring borgen.

Exklusiva fynd

Fyndmaterialet visade på att Glimmingehus hushåll var mycket exklusivt. Det omfattade flera av de allra dyraste föremål som fanns att köpa i Europa vid 1500-talets början, bland annat venetianska glas, motivpressat glas från Rhenområdet och spansk keramik. Sannolikt upphörde lyxen vid Jens Holgersens död, omkring år 1520, eftersom senare fyndmaterial består av ordinära inhemska bruksvaror.

Fortfarande en gåta

I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett centrum för medeltidsintresserade från hela Norden, liksom ett spännande utflyktsmål. Ny arkeologisk och byggnadshistorisk forskning har hjälpt till att ge en bild av hur borgen en gång byggdes och användes. I takt med framsteg i undersökningen har flera äldre forskningsresultat givit vika åt nya frågeställningar. Det eviga forskningsobjektet Glimmingehus är fortfarande mycket av en gåta.

Tillgänglighet

En borg som Glimmingehus byggdes för att fiender inte skulle kunna ta sig in, men idag vill vi förmedla kunskap om platsen till alla. På vår hemsida kan du läsa mer om Glimmingehus tillgänglighet.

Kafé och museibutik

I den västra längan på borggården finns Glimmingehus kafé. Här kan man slå sig ned och dricka en kopp kaffe och äta en smörgås, hembakta kakor, eller varför inte en hel måltid i denna spännande miljö. I den entrébyggnaden finns Glimmingehus museibutik. Där hittar man litteratur, souvenirer och hantverk med koppling till medeltiden, Glimmingehus och Österlen.

Välkommen till Nordens bäst bevarade medeltida borg!