English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Kiviksgraven

Ingången till bronsålders graven. Bild: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Sveriges största bronsåldersgrav. Vackert belägen på Österlen, strax utanför Kivik, ligger en lika mäktig som gåtfull lämning från bronsåldern.

Kiviksgraven är omkring 3 000 år gammal, men det är inte bara anläggningens ålder som fascinerar utan också gravens storlek. Diametern är 75 meter och därmed är detta den största runda graven i Sverige som vi känner till. Men likt monumentala byggnadsverk kända från andra kulturer döljer också denna grav ett gåtfullt inre. I gravkammaren finns tio stenhällar som ristats med symboler från en bildvärld som kittlar fantasin hos den nutida besökaren. Fram ur stenarna träder bilder av människor, djur, skepp och vapen. Kanske avsåg man att avbilda en procession eller begravningsceremoni.
Vi vet inte vem, eller vilka, som har hedrats med denna begravning. Tidigare forskning har förutsatt att den döde var en medelålders man, kanske en hövding. Därför kallas röset allmänt för “Kungagraven”. Nya analyser av människoben funna i kammaren kan tyda på att graven använts under en längre period och att de gravlagda personerna varit tonåringar.

Gravplundring

Huruvida graven har ruvat på dyrbarheter och skatter vet vi inte. Men en sommardag 1748 bröt två bönder sten i det gamla röset. Plötsligt hittade de en stenkista. Ivrigt började de att söka igenom röset kanske kunde en skatt finnas där!
Hela natten letade de igenom graven efter skatten. Än idag är det obekant vad de båda männen fann, men rykten gick senare i bygden om att något stort hade påträffats.

Arkeologisk undersökning

På 1930-talet utfördes arkeologiska undersökningar av graven. Det var en kraftigt raserad och plundrad grav som arkeologerna grävde fram. Det visade sig att det stora röset inte bara innehöll en utan två gravar! Strax intill den stora stenkistan fann man resta hällar som formade en liten gravkammare, som kom att kallas Prinskammaren på grund av sin ringa storlek. I samband med undersökningarna rekonstruerade arkeologerna röset och lät öppna en passage, så att besökaren kunde träda in i den en gång dolda gravkammaren för att beskåda de kryptiska stenhällarna.

Landskap med många fornlämningar

I området kring den imponerande graven finns många lämningar från bronsåldern. Några hundra meter bort ligger gravfältet Ängakåsen. Från gravfältet går en förhistorisk väg ner mot havet.