English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Andrénska Rummet

Andrénska Rummet på Ystads Stadsbibliotek. Foto: Pär Bjelvehammar.

På biblioteket i Ystad finns en alldeles speciell och unik boksamling, som ryttmästare John Andrén testamenterade dit vid sin död 1965.

Hans samlande började på 1920-talet och målet var ”allt som är skrivet av och om” Oscar Wilde, engelska tecknaren Aubrey Beardsley, den engelske arkeologen T E Lawrence och den ryske dansören Vaslav Nijinsky. Tyngdpunkten i samlingen ligger på den engelska författaren Oscar Wilde. Denna del ville Andrén gärna göra unik för Europa.

Boksamlingen förvaltas, enligt testamentet, av en stiftelse som fortfarande regelbundet gör bokinköp. Numera har man vidgat samlingens intresseområde till att även gälla problemställningar rörande samarbetet mellan de olika konstarterna. Till exempel var Oscar Wilde väldigt intresserad av samspelet mellan konst, teater och litteratur.

Andrénska samlingen med idag strax över 3000 volymer är en riktig guldgruva både för den genuint bokintresserade och för forskare. Böckerna är sedan i början av 2000-talet ämensordsindexerande, vilket gör det lättare att söka i samlingen. Ingen bok är tillgänglig för utlån, utan måste läsas på plats. Men, Biblioteket i Ystad och Andrénska rummet är väl värt ett besök!