English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Tomelilla Konsthall

Den vackra konsthallen i Tomelilla byggdes 1965 och det är den första konsthallen i Sverige som på byggdes på landsbygden. Arkitekterna var Jan Löfqvist och Kurt Hultin från Malmö.

Byggnadens arkitektur är speciell med sitt höga, vackra kvadratiska rum. Ljuset utanför tränger in genom högt liggande rektangulära fönster. Under åren 2007 och 2008 renoverades bygganden och fick då även en tillbyggnad.

Tomelilla Konsthall är en av de kändare i Skåne med sina fina och populära utställningar. Konsthallen visar utställningar året om. Variationen på utställningarna är bred. Ambitionen är att besökarna ska mötas av olika konstarter, stilar, tekniker och uttryck. Både samtids- och traditionell konst ställs ut.

Idag består konsthallen förutom av den stora hallen även av tre utställningsrum på nedre plan. Rum ett används till externa utställningar och är kopplat till den stora konsthallen. I rum två visas verk ur Tomelilla konstsamling, denna fasta samling byts en gång om året för att ge variation i det som visas. Rum tre visar kortare utställningar ofta i samarbete med någon skola som tex Österlens folkhögskola eller Sydskånska gymnasiet.

Konsthallen är en del av Tomelilla kulturhus, som också inrymmer bibliotek, turistbyrå och bildkonstskola. I byggnaden finns också det unika jazzarkivet. Tomelilla Jazzarkiv bygger på en donation av jazzsamlaren KG Johansson. Arkivet är unikt på så sätt att det innehåller 18 000 enheter varav ca 15 000 är jazzskivor. Arkivet är öppet samtidigt som konsthallen och man har möjlighet att lyssna på veckans skivor i arkivet. Programverksamhet sker i samarbete med Tomelilla jazzklubb som anordnar programkvällar två gånger i månaden. Jazzarkivets skivor är sökbara i en databas som man finner på www.tomelilla.se