English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Fiskedragsmuseet

Fiskedragsmuseet är beläget mellan Järrestad och Gladsax och invigdes den 6 augusti 2011. Museichefen bjöd på fiskevatten.

Museet innehåller över tusen fiskedrag från 1800-talets slut och fram till idag. Museets uppgift är att stimulera intresset för gamla fiskedrag genom att informera om deras tillkomstsätt och mångfald. Att visa upp ett stycke kulturhistoria i det lilla formatet, skapad av personer med en glödande passion för t.ex. den till synes enkla uppgiften att lura en gädda. Resultatet har inte sällan blivit små skulpturala konstverk både vad beträffar färg och form och du behöver inte vara sportfiskare för att fascineras av innehållet.

Presenationen av dragen är “modern” och kryddas med humoristisk kringinformation. Nya drag och nya uppgifter om äldre drag tillkommer ständigt. Således ett levande museum som vill engagera sin publik. Låt dig överraskas !

Öppet oftast dagligen 11 – 16.30 men ring gärna innan om du vill vara helt säker.

Museet kan även besökas på andra tider efter överenskommelse!