English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Uråldriga vävnader, silverbesatta livstycken och spetsar från himlen...

Bild: Py Paavolainen

En utflykt i hjärtat av Skånes textila historia

På få ställen i världen hittar man textiltraditioner med så ålderdomliga anor som på Österlen. Glänta på de rosmålade, välvda kistlocken och häpna över travarna av vävnader och överdådigt broderade plagg med bred spetskonst i kvardröjande renässans!

Mönstren andas anor ända från vikingatid, korsade med en doft av Bysans och senmedeltid! Dessa sköna dyrgripar finns nästan bara i museernas gömmor. Det är här vi får gotta oss i ”kistefröjd” som det heter på skånska. Just på grund av att de hamnat på museerna finns de ännu kvar och kan periodvis visas för oss suktande textilnördar…

Hissna inför en åtta meter lång dukagångsdrätt i linne! Den var en gång lika mycket värd som boningshuset den prydde till högtid. Motiven speglar uråldriga sagoväsen, ostindiefararna och Fjärran östern.

Den välmående bondbruden från Ingelstads härad var bepansrad med silversmycken likt en sköldmö och så välklädd att hon fick sova i en länstol natten innan bröllopet. Agedynornas antal under hustruns breda bak berättade något om gårdens välstånd…

Med hjälp av Kulturhistoriens guidning kan Ni här få tips på museer som har delar av sina textila skatter utställda. För den riktige finsmakaren berättar vi också vad som finns i gömmorna. Man kan komma in i det allra heligaste om man har goda bevekelsegrunder och bokar tid med god framförhållning. Kontakter finns på museernas hemsidor.

Var så god! Låt snålvattnet sippra!