English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Sägenslingan

Illustrationer av Tor Morisse.

Välkommen till vår resa till Österlens synliga och osynliga världar!

Liksom varje människa har sin biografi har varje plats det. Kartans alla namn minner om ett landskap som var besjälat med minnen och berättelser. Många historier är knutna till människor och specifika händelser. Andra har uppstått i gränslandet mellan fantasi och verklighet – de kommer från en tid då naturen ännu var magisk.

Slingans berättelser har alla berättats på Österlen, ofta i flera generationer. De vandrade från mun till mun och fick sina egna liv. Idag är berättelserna är fönster till de olika världar som har funnits på Österlen: medeltidens borgar, böndernas liv, snapphanarna, sjöfartens dramatiska liv och mycket mer.

Vad är det som är så fascinerande med berättandet och historierna? Med berättelserna får landskapet liv. Vår historia och identitet flätas samman med naturen och landskapet. Vi anar alla de historier som har utspelats här, alla tider som ligger kvar som osynliga skikt. När vi berättar och lyssnar till historierna blir vi på något vis medskapare i historien – och därmed av framtiden.

Berättelserna finner du i boken Sägner från Österlen och är hämtade från arkiv, berättare och böcker. Låt berättelserna föra dig till platser du kanske aldrig hade mött, och låt berättelserna besjäla de platser som du redan känner. Trevlig resa, på vägarna eller hemma i fåtöljen!

Vi börjar resan i Ystad…