English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Klimat

Sverige har ett så kallat tempererat klimat. Somrarna i Ystad och på Österlen är ungefär lika temperatur- och vädermässigt, de delar av Nordamerika och Asien, som ligger på samma breddgrader. Tack vare Golfströmen är dock vintrarna betydligt mildare. Perioder med minusgrader och snö på Österlen är korta.

Medeldygnstemperaturen ligger på cirka 0 grader i januari. De varmaste sommarmånaderna är juli och augusti. Då brukar medeltemperaturen ligga på cirka 17-18 grader. Dagtid brukar temperaturen ligga på drygt 20 grader. Kortare värmeböljor med temperaturer runt 30 grader kan också förekomma under dessa månader. De övriga sommarmånaderna juni och första hälften av september ligger temperaturen i allmänhet ett par grader lägre.

Regnmängderna i Ystad-Österlen är ungefär lika stora under hela året. Under juli och augusti är eftermiddagsskurar och värmeåskväder vanligast och under resten av året mer sammansatta regnväder.