English auf Deutsch på dansk Om Kulturhistorien

Fakta om Ystad-Österlen

Längst ner i det sydöstra hörnet av Sverige, i landskapet Skåne, finns Österlen. Namnet härstammar från det äldre begreppet ”Öster om leden”, vilket syftade på de byar, som låg längs den enda leden (vägen) från Ystad riktad mot nordost.

Någon fast geografisk gräns för Österlen finns inte. Den vanligaste och enklaste definitionen är Simrishamns och Tomelillas kommuner, samt den del av Ystad kommun, som ligger öster om staden.

Den bosatta befolkningen uppgår till ca. 46 000 invånare. Under påsken, då den berömda konstrundan äger rum och framförallt under sommarmånaderna juni, jul och augusti är folkmängden den dubbla. Det är då alla sommarhusen är bebodda.

Österlen består mest av slätt- och jordbruks bygd, med en enorm naturskönhet och vackra kustsamhällen. De norra delarna har mer skog och är något mer kuperat. Österlens tre större tätorter är Ystad med ca 17 000, Tomellilla med ca 5 800 och Simrishamn med ca 7 000 invånare.